Smiley-resultater

Mikrobiologi

Mikrobiologi

Resultaterne af fødevarekontrollens tilsyn med virksomhederne er offentlige. Kunder og forbrugere kan se smiley og kontrolrapporter kort efter kontrolbesøget.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter offentliggøres så kunderne kan se, hvor god den enkelte virksomhed er til at følge de regler, der skal sikre at fødevaresikkerheden er i top.

Offentliggørelsen af kontrolrapporter kaldes smiley-ordningen, fordi resultatet vises som et mere eller mindre smilende ansigt på kontrolrapporten.

Smily rapport

Smily rapport

På kontrolrapporten kan man se, hvad der er kontrolleret, sammen med resultatet af kontrollen. Det vises med karaktererne 1, 2, 3 eller 4 for hvert af de områder, der er kontrolleret.

På kontrolrapporterne til detailhandelen (virksomheder med salg til forbrugere) sammenfattes resultatet i en smiley øverst på rapporten.

 

 

 

 

Elitestatus
Detailvirksomheder får elitestatus, når resultatet af de seneste fire kontroller har været en storsmilende smiley – og der ikke har været anmærkninger inden for de seneste 12 måneder.

 

På kontrolrapporter til engrosvirksomheder (virksomheder med salg til andre virksomheder) vises ikke smiley’er. Men de får elitestatus, når der alene har været resultatet 1 på de seneste fire kontrolrapporter – og der samtidig ikke har været nogen anmærkninger inden for de seneste 12 måneder.

Smiley-hjemmesiden
Slagterier og andre virksomheder med meget hyppig kontrol får kontrolresuméer for en måned af gangen.

 

Læs mere om smiley-ordningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside findsmiley.dk

Her kan du blandt andet læse mere om, hvilke virksomheder der skal hænge kontrolrapporten op, og hvilke virksomheder der skal vise de fire seneste kontrolrapporter på deres hjemmeside.

Lovstof og regler

Bekendtgørelse nr. 1179 af 12. december 2012 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Smiley/Sider/Forside.aspx