Videnscenter Roskilde

Hangriseprojekt 1990, på Slagteriernes Forskningsinstitut

Debatten om kastration af smågrise har pågået et stykke tid.
Ingen husker tilsyneladende at slagterierne først i 1990’erne investerede store summer i automatiske laboratorier med henblik på, at svineproducenterne kunne undgå kastration af smågrise.

Kun kødet fra enkelte grise udvikler ubehagelige dufte ved stegning, og dem kunne man frasortere på slagtekæden.

Systemet blev indført på mange slagterier, men måtte senere delvis opgives, fordi den tyske regering indførte “de facto” import-forbud mod hangrise fra januar 1993.

På grund af forbuddet blev de tyske importører truet med bøder, hvis de indførte kød fra hangrise.

Se uddrag af film optaget af Slagteriernes Forskningsinstitut i 1990.

Den er beregnet for slagterierne og fortæller om systemet og dets fordele

Rejsehold advarer mod ulovlig slagter

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2013-11-20-rejsehold-advarer-mod-ulovlig-slagter

Fødevarestyrelsens Rejsehold advarer forbrugere, der har modtaget svinekød, hestekød, lammekød eller gedekød fra adressen Tøttrupvej 7 i Snedsted.
Fødevarestyrelsen vurderer kødet som uegnet til menneskeføde, da slagtningen er foregået under uhygiejniske forhold og uden den lovpligtige kontrol. Heller ikke dyrenes sygdomshistorik og eventuelle medicinering er dokumenteret.